Privacy verklaring

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

U leest op dit moment de privacy verklaring van OnlineHekwerken. OnlineHekwerken is onderdeel van Gelderland Hekwerken, een bedrijf dat zich richt op het produceren van hekwerken en poorten.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door OnlineHekwerken verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door OnlineHekwerken, neem dan gerust contact op!

Bedrijfsgegevens

Ons postadres is:
Spankerenseweg 42, 6951 CH DIEREN

Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is: 09091015
Ons B.T.W.-nummer is: NL8119.34.548.B01

Verzamelde gegevens:

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres.

Gegevens die wij bewaren:

- uw e-mailadres, als u boodschappen/vragen plaatst op onze website
- uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
- uw bestelling, n.a.w., telefoonnummer en emailadres als u een bestelling bij ons plaatst

Op deze site gebruiken we cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek:

- om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst.
- om informatie te registreren die eigen is aan u, zoals de webpagina’s die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan.

Doel van verzamelde gegevens:

Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor een correcte afhandeling van uw bestelling of om contact met u op te nemen over uw bestelling.

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Opslagperiode

Uw gegevens, emails, accounts en bestellingen worden na 2 jaar verwijderd uit ons online systeem, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Er wordt een fysieke kopie van uw bestelling met uw n.a.w. gegevens bewaard in een kast die op slot kan. Dit kopie zal in verband met de regelgeving van de belastingdienst 7 jaar bewaard worden. Daarna wordt deze vernietigd.

Beveiliging

Alle pagina's op onze website die persoongegevens bevatten zijn versleuteld door middel van een SSL-certificaat.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Uw rechten

U hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij OnlineHekwerken vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen naar contact@onlinehekwerken.nl. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Op verzoek bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van u bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen.

Op verzoek bieden wij u de mogelijkheid om uw gegevens te laten verwijderen uit ons bestand. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verwijderen, gelieve contact met ons op te nemen.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neemt u dan contact met ons op.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat OnlineHekwerken niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.


Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

- Per email: contact@onlinehekwerken.nl
- Per brief: Spankerenseweg 42, 6951 CH DIEREN


Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons ´ privacy-beleid '. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.


Neem contact op

Heeft u een vraag? Bel ons gerust!

Telefoon:0313 - 419599

of stuur ons een email
Montagehandleidingen